Privacybeleid

Wanneer je via Snelvakman.nl een dienstverlener boekt of een klus uitvoert, hebben we je gegevens nodig. We vinden je privacy en het veilig verwerken van persoonsgegevens belangrijk. We vertellen je hier hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?

Snelvakman.nl (hierna te noemen “Snelvakman”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”), gevestigd aan de Lichtstraat 300 te Eindhoven, is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Snelvakman verwerkt van iedereen, zoals klanten, dienstverleners, bezoekers en zakelijke contactpersonen, die weleens contact hebben (gehad) met Snelvakman.nl.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk bijvoorbeeld aan jouw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Aangezien we je gegevens verwerken en bewaren, lijkt het ons niet meer dan logisch om je uit te leggen waarom we dit doen.
We hebben je gegevens nodig, zodat alle partijen de contractuele overeenkomsten na kunnen leven. Denk hierbij aan de overeenkomst tussen jou en Snelvakman, maar ook aan de overeenkomst tussen klant en de dienstverlener. Denk bijvoorbeeld aan:
Aanmaken van boeking
Aanmelden vakman
Uitvoeren klus
Betalen klus
Uitbetalen verdiensten
Hulp of advies bij een niet goed uitgevoerde klus
Contact met onze klantenservice
Daarnaast kunnen we je gegevens ook verwerken bij “gerechtvaardigd belang”. Dit betekent dat we al onze gebruikers de meest optimale service willen aanbieden. Hierbij zullen we altijd rekening houden met jouw privacy. Dit geldt voor:
Beoordelingen en klanttevredenheidsonderzoek
Contact met de klantenservice
Bezoek van onze website
Statusupdates boekingen via mail en sms
Persoonlijk advies en hulp
Mogelijk hebben we een wettelijke verplichting om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

WANNEER EN WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Om onze dienst te kunnen aanbieden, verzamelen en verwerken wij bepaalde gegevens van je. Wanneer je direct of indirect contact met ons hebt gehad, verwerken we persoonsgegevens van je. We ontvangen je gegevens als je bijvoorbeeld onze website bezoekt, een boeking aanmaakt, als dienstverlener aanmeldt of onze klantenservice contacteert. Het is ook mogelijk dat we jouw gegevens van andere partijen ontvangen, dit gebeurt alleen als jij die partij ook daadwerkelijk toestemming hebt gegeven hiervoor. Om je te kunnen helpen, ontvangen we via onze partner jouw naam, adres en contactgegevens als je een klus aanvraag hebt ingediend. Hieronder leggen we precies uit welke gegevens we van je bewaren en verwerken.

BOEKINGGEGEVENS

Wanneer je bij ons een boeking plaatst moeten we natuurlijk weten wie je bent. We vragen daarom om je geslacht, voor- en achternaam. Ook hebben we je adresgegevens nodig, zodat we weten waar je de klus uitgevoerd wilt hebben. We sturen je ook updates over de voortgang van je boeking via Whatsapp en soms sms. Hiervoor hebben we je telefoonnummer en soms e-mailadres nodig. Daarnaast mailen we je ook de factuur en een beoordelingsverzoek nadat de klus is gedaan. Met jouw feedback kunnen wij en de uitvoerende dienstverlener onszelf blijven verbeteren.

GEGEVENS DIENSTVERLENER

We gaan net zo zorgvuldig om met de gegevens van onze particuliere & zakelijke dienstverleners en overige partners, als met de gegevens van onze klanten. Dit privacybeleid geldt ook voor alle aangemelde dienstverleners.
Wanneer je via ons platform als zakelijke dienstverlener klussen uitvoert, dan bewaren we de gegevens (jouw bedrijfsnaam, jouw KVK-nummer en jouw BTW nummer, jouw naam, jouw geboortedatum, jouw contactadres (en eventuele andere adressen), jouw e-mailadres, jouw telefoonnummer en jouw bankrekening). Ook bewaren we gegevens over je werkvoorkeur en ervaring die tijdens het intakegesprek ter sprake komen. Zo doe je enkel klussen die aansluiten op jouw ervaring en wensen.
Wanneer je via ons platform als particuliere dienstverlener klussen uitvoert, dan bewaren we de gegevens (jouw naam, jouw geslacht, jouw geboortedatum, jouw adres, jouw e-mailadres, jouw telefoonnummer en jouw bankrekening). Ook bewaren we gegevens over je werkvoorkeur en ervaring die tijdens het intakegesprek ter sprake komen, zo doe je enkel klussen die aansluiten op jouw ervaring en wensen.

(UIT)BETAAL- EN TRANSACTIEGEGEVENS

We bewaren (credit)facturen en bankgegevens, gewenste (uit)betaalmethode, zodat de (klus)overeenkomst uitgevoerd en (uit)betaald kan worden. De betalingen gaan altijd via een beveiligde betaalomgeving.

BEOORDELINGEN

Wij en onze gebruikers zijn blij met beoordelingen. Ze zorgen ervoor dat we de kwaliteit van onze dienstverlening en de vakman kunnen monitoren en verbeteren. Ook helpt het klanten om een goede keuze te maken. Je kunt alleen een beoordeling plaatsen, wanneer je klus via ons is uitgevoerd. In principe censureren we beoordelingen niet. We kunnen wel op verzoek van een dienstverlener je beoordelingen aanpassen of verwijderen als wij deze beledigend, niet relevant of ongepast vinden.

NIEUWSBRIEF

Hier maken wij geen gebruik van.

COMMUNICATIE

De communicatie tussen opdrachtgevers en klanten via onze systemen worden bewaard. Ook communicatie tussen jou en Snelvakman worden bewaard, denk aan e-mail- en chatgesprekken met onze medewerkers. Het kan zijn dat we telefoongesprekken gebruiken voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Dit vertellen we je voor het daadwerkelijke telefoongesprek. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen maken we aantekeningen van ons contact, zodat we precies weten wat er allemaal besproken is. Dit is handig als we volgende keer weer contact met elkaar hebben.

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We vinden je privacy belangrijk. Je persoonsgegevens zijn daarom enkel beschikbaar voor onze medewerkers, zodat we onze dienst kunnen verlenen. Om onze dienst te kunnen leveren, is het soms noodzakelijk dat we bepaalde of specifieke persoonsgegevens met andere partijen delen. Het betreft de volgende partijen:
Opdrachtgever / dienstverlener
Verwerker van betalingsgegevens
Verwerker van communicatiegegevens, zoals telefonie, sms en e-mail)
Verwerker ID-checks
Verwerker van administratie
IT-dienstverleners
(Online) marketingkanalen
Zakelijke partners waarvoor wij de klusservice voor verzorgen
Jouw gegevens worden in geen enkel geval zonder jouw toestemming aan derden verkocht.

WAAR SLAAN WE JE PERSOONSGEGEVENS OP?

We slaan je gegevens op in verschillende databases binnen de Europese Unie. Hierbij hanteren we altijd strenge veiligheidsmaatregelen. De partijen die binnen de Europese Unie zijn gevestigd, vallen onder de Verordening Gegevensbescherming. In sommige gevallen delen we bepaalde gegevens ook met partners die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. De meeste van deze partijen deelnemen actief aan het Europees Amerikaans ‘Privacy Shield’.

HOE LANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren jouw gegevens zolang we een relatie met je hebben en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. In de praktijk betekent dit:
Opgenomen telefoongesprekken worden na 60 dagen automatisch verwijderd, tenzij we het nodig hebben om:
aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen;
jouw vragen of klachten te kunnen beantwoorden;
juridische claims te onderzoeken of verdedigen.
We hebben een fiscale en administratieve verantwoordelijkheid bij de Belastingdienst, dit betekent dat we de factuur-, betaal- en boekingsgegevens 7 jaar bewaren.
Soms hebben we je gegevens nodig om illegale praktijken of fraude op te sporen. We hebben dan een wettelijke verplichting om jouw gegevens te delen met bevoegde autoriteiten zoals de politie, justitie of het openbaar ministerie als er een verzoek bij ons binnenkomt.
Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen, bewaren we heel lang.

HOE BEVEILIGEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

De beveiliging van je persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. We hebben daarom administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om je persoonsgegevens te beschermen. Bovendien laten we regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Zij toetsen onze systemen/infrastructuur om vast te stellen of onze veiligheidsstandaarden nog steeds voldoen aan laatste de veiligheidsstandaarden.

WAT ZIJN JE RECHTEN?

Als gebruiker Snelvakman blijf je de baas over jouw gegevens. Je kunt altijd inzage krijgen in jouw persoonsgegevens. Mocht je gegevens willen aanpassen of verwijderen? Dat is natuurlijk gewoon mogelijk, neem dan contact op met onze klantenservice. We vragen je hierbij te verifiëren dat jij het bent, zodat we niet zomaar je gegevens aan iemand anders verstrekken.

HEB JE NOG VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Voor vragen of klachten over je persoonsgegevens en de bescherming van je privacy kun je altijd terecht bij ons klantenservice via info@snelvakman.nl.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 27 januari 2022.